top of page
Pink Roses

Vydání hosta podcastu

pinkfluffyflower.png

Jako host výše uvedeného podcastu („Podcast“) souhlasím se zvukovým a obrazovým záznamem mého hlasu, jména a obrazu v rámci mého vystoupení na podcastu. Dále souhlasím s šířením a vysíláním mého vystoupení, včetně jakýchkoli informací a obsahu, které poskytnu, Alenou Michaels (“Podcaster”) ve zvukové, video nebo textové podobě bez omezení.

 

Dále beru na vědomí a souhlasím:

(a) Nedostanu žádnou peněžní náhradu za svůj vzhled. Odměnou, kterou obdržím za provedení tohoto vydání, bude expozice, kterou obdržím pro publikum podcastu.

 

(b) Uděluji Podcasterovi nevýhradní, bezplatnou, trvalou, celosvětovou licenci k publikování jakéhokoli díla chráněného autorským právem, které dodám v rámci svého vystoupení na Podcastu.

(c) Vzdávám se jakýchkoli nároků na duševní vlastnictví, včetně mimo jiné nároků na porušení ochranných známek a autorských práv souvisejících s osobními nebo obchodními zájmy, o nichž jsem hovořil během mého vystoupení v podcastu.

 

(d) Vzdávám se jakéhokoli práva na publicitu a nároky na ochranu soukromí a souhlasím s tím, že mé jméno, podobizna a obchodní informace mohou být použity společností Podcaster v epizodě, ve které vystupuji, a v budoucích reprodukcích, jakož i v marketingových materiálech podporujících Podcast obecně. .

 

(e) Tento Podcaster je výhradním vlastníkem všech práv k Podcastu, včetně epizody, ve které vystupuji. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že Podcaster má právo upravovat obsah mého vzhledu a zveřejňovat jej v jakýchkoli médiích nyní i v budoucnu bez předchozího získání mého souhlasu.

 

(f) Uvolňuji a zprošťuji Podcaster společně se všemi jeho hlavními představiteli, akcionáři, úředníky, zaměstnanci, zástupci, nástupci a nabyvateli jakékoli a veškeré odpovědnosti vyplývající z nebo v souvislosti s mým vystoupením na Podcastu nebo následných reprodukce a distribuce epizody, ve které vystupuji, v jakémkoli médiu.

 

Alena Michaelsová

______________________________

Alena Michaels, čs

bottom of page